IABC® ColonScan

IABC® ColonScan Basis

Advies voor tijdstip van monstername:
Om een goede kwaliteit van het monstermateriaal voor de IABC® ColonScan rapportage te garanderen en niet belast door werk of andere bezigheden, stressvrij de monstername te kunnen verrichten raden wij u aan de monstername op een vrije dag te doen. Bijvoor beeld op zondag.

Opschrift:
Let erop dat het opdrachtformuliervolledig is ingevuld:

 • Bovenin de praktijkstempel van de therapeut en volledig adres vermelden.
 • De volledige cliënt gegevens.
 • Let u op een correcte vul hoeveelheid van de buisjes.
 • Handtekening van de cliënt dient op het opdrachtformulier te staan, anders kan de analyseopdracht niet worden aangenomen!
 • De monsters voorzien van volledige: naam, geboortedatum en afnamedatum!

Let op: Monsters zonder deze gegevens worden vernietigd!

De monsterset bestaat uit:

 • 1 Opdrachtformulier
 • 1 Retourenvelop
 • 1 Monsterbuisje Basis-Test met geïntegreerde lepel (binnenzijde van bruine deksel)
 • 1 Monsterbuisje Histamine-Test (groene deksel)
 • 1 Hulpmiddel voor de opvang van ontlasting
ColonScan_Basis

BASIS-TEST van ontlasting voor onderzoek micro-ecologie

IABC ColonScan Anleitung V03 210x148 tk060217.indd

Zo werkt het:

 • Neem met de lepel op meerdere plekken een monster en vul het buisje tot het halfvol is.
 • Belangrijk: de lepel mag bij de monstername niet met de wc in aanraking komen, omdat reinigings en desinfectiemiddelen tot een onjuist resultaat kunnen leiden.
 • Draai vervolgens het deksel (met lepel) weer op het buisje!

Let erop dat het deksel stevig vastgedraaid is!

HISTAMINE-TEST van ontlasting

Monstername:

1. Pak het buisje vast aan het blauwe koppelstuk. Draai vervolgens de groene stift linksom en trek deze uit het doorzichtige buisje.

2. Steek het puntje van de stift op drie verschillende plekken in uw ontlastingsmonster.
Let op: de stift mag slechts tot de kerven gevuld zijn.

Het nemen van te veel ontlasting leidt tot fout-positieve waarden.

3. Steek de groene stift in de opening van het blauwe koppelstuk, duw hem omlaag en draai tot hij vastklikt.
4. Plaats het buisje in de doorzichtige, beschermende kunststof verpakking, sluit de verpakking met de zelfklevende plakrand en doe deze in de verzendenvelop.