Het darmkanaal

De darmflora (microbiome)

De darmen

De maag

De maag

De maag dient voor tijdelijke opslag, verkleining en voorvertering van het voedsel, door het voedsel te op te lossen met behulp van enzymen en zoutzuur en te verwerken tot een pulp. In dit proces, dat 1 tot 7 uur kan duren, wordt door de lage pH van het maagsap ook zeer effectief de overleving van de meeste bacteriën voorkomen. Dat betekent dat de maag ons beschermt tegen bacteriële infecties. In 1983 werd in het maagslijmvlies Helicobacter pylori ontdekt, die zichzelf met een ammoniakhoudende slijmlaag beschermt tegen de zure maagomgeving. Tot 2006, toen er meer bacteriesoorten werden ontdekt die de maag koloniseren, werd H. pylori werd lang beschouwd als het enige micro-organisme dat in deze extreme omgeving kan overleven.