ColonScan® Analyse vakken

IABC® ColonScan

Analyse IABC® ColonScan DNA Basis en DNA Plus

Voor de analyse van de ontlasting ontvangt u van uw therapeut de analysebox IABC® ColonScan, die ontlastingbuisjes verzendmateriaal en instructies voor de verzameling van de ontlastingsmonsters bevat. De keuze tussen het DNA Basis- en het DNA Plus-profi el wordt op het orderformulier voor de analyse vermeld. De ontlastingsmonsters stuurt u in de meegeleverde envelop (al geadresseerd en gefrankeerd) naar IABC® ColonConcept. Na ongeveer twee weken ontvangt u van uw behandelaar een uitvoerig verslag met de laboratoriumuitslagen en een voorstel voor een behandelpakket (inclusief behandelplan) dat helemaal op uw situatie is afgestemd.