Gezondheid ligt

verscholen in

de darmen

Gezondheid ligt verscholen in de darmen

U heeft vage klachten en de oorzaak is niet vast te stellen? Leiden conventionele geneesmiddelen of behandelingen niet tot blijvende verbetering? Komen de symptomen ondanks behandeling steeds weer terug?

Vaak ligt de oorzaak daar waar je hem het minst verwacht: in de darm. IABC® ColonConcept biedt een oplossing en concept op maat aan om erachter te komen of de klachten door een verstoord evenwicht in de darm veroorzaakt worden. Door uw klachten in kaartte brengen en een uitgebreid ontlastingsonderzoek door te voeren kunnen analisten in het laboratorium analyseren of uw klachten worden veroorzaakt door een verstoord evenwicht in de darm.

Uw darm is namelijk uniek en vereist complex denken. IABC® ColonConcept wordt individueel voor u samengesteld en is erop gericht het evenwicht in uw darm te herstellen.

Voor wie is een darmanalyse zinvol?